Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołębie

Komunikat

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie

o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gołębie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołębie, gm. Dołhobyczów, zaopatrującego w wodę mieszkańców m.in. Gołębie, Gołębie Osada.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie po zapoznaniu się
z wynikami badań mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do badania w dniu 08.08.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołębie
stwierdza obecność bakterii grupy coli <10 w jtk/100ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach parametru Escherichia coli i enterokoków. Stwierdzoną niezgodność uznano za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych.

Zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania odstawić do ostudzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 36
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-08-10 13:54:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-09-08 13:13:26 Marzena Rapa
2023-08-10 13:56:32 Marzena Rapa Publikacja artykułu