Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uśmierz

Komunikat

z dnia 24.08.2023r.

 

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uśmierz

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uśmierz, zaopatrujących mieszkańców miejscowości: Uśmierz, Horodyszcze, Sulimów

o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

W próbkach wody pobranych w dniu 22.08.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia        w wodę Uśmierz stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Po ocenie ryzyka stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałożono na Administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uśmierz obowiązek podjęcia działań naprawczych w celu uzyskania pozytywnych mikrobiologicznych wyników badań wody.

Zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt
i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania odstawić do ostudzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 45
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-08-25 09:24:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-09-08 13:12:26 Marzena Rapa
2023-09-08 13:12:09 Marzena Rapa
2023-08-25 09:26:23 Marzena Rapa
2023-08-25 09:25:10 Marzena Rapa Publikacja artykułu