Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat PPIS w Hrubieszowie o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach

Komunikat

z dnia 31.08.2023r.

 

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje odbiorców wody z sieci wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach

 

o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

W próbkach wody pobranych w dniu 28.08.2023r. z wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Po ocenie ryzyka stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałożono na Administratora wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach obowiązek podjęcia działań naprawczych w celu uzyskania pozytywnych mikrobiologicznych wyników badań wody.

Zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt
i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania odstawić do ostudzenia.

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 39
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-08-31 14:57:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-09-08 13:11:45 Marzena Rapa
2023-08-31 14:59:54 Marzena Rapa
2023-08-31 14:59:24 Marzena Rapa
2023-08-31 14:58:37 Marzena Rapa Publikacja artykułu