Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat PPIS w Hrubieszowie w sprawie przydatności wody do spożycia z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołębie

Komunikat

w sprawie przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zawiadamia odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołębie, zaopatrującego mieszkańców miejscowości:  Gołębie, Gołębie Osada

 

o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

W próbkach pobranych w dniu 29.08.2023r. (Sprawozdanie z badań próbek wody z dnia 29.08.2023r. nr L.9052.1.1.238.2023) wykazano, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 36
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-09-06 09:45:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-09-08 13:11:29 Marzena Rapa
2023-09-06 09:47:46 Marzena Rapa Publikacja artykułu