Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat PPIS w Hrubieszowie w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu WOZ w Kryłowie

 

 

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Hrubieszowie

z dnia 10.10.2023r.

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje odbiorców wody z wodociągu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

 

o zakazie korzystania z wody z Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

 

W próbkach wody pobranych z wodociągu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kryłowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w jtk/100ml wody oraz Escherichia coli w jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach enterokoków. PPIS w Hrubieszowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i zakazuje korzystania z wody z Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kryłowie do celów spożywczych, mycia, kąpieli, przygotowywania posiłków.


 

 

komunikat nieprzydatna Kryłów.doc

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 33
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-10-11 08:49:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-10-11 08:51:25 Marzena Rapa
Publikacja artykułu