Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat PPIS w Hrubieszowie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Hrubieszowie  z dnia 26.10.2023 r. o braku przydatności wody do spożycia  przez ludzi  z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1,  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje, że w dniu 26 października 2023 r. została wydana decyzja stwierdzająca  brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka, gm. Trzeszczany, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Drogojówka, Majdan Wielki – ilość osób zaopatrywanych 287, powiat zamojski Ornatowice, Skibice, Kol. Szystowice- ilość osób -158.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie po zapoznaniu się
z wynikami badań mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do badania w dniu 24.10.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka
stwierdza:

- liczba bakterii grupy coli w  jtk w 100ml wody –  >80 [79;130],

- liczba Escherichia coli w  jtk w 100ml wody – 1[0;6],

- liczba enterokoków kałowych w  jtk w 100ml wody – 2[0;9],

Co narusza § 3 ust. 3, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U z 2017 r., poz. 2294) i stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Należy podjąć działania naprawcze:

- podjęcie właściwych działań naprawczych w celu uzyskania  pozytywnych   mikrobiologicznych wyników badań wody,

- zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z wody do spożycia o właściwej jakości   zdrowotnej, zapewniając zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi,

- poinformowanie wszystkich konsumentów, że woda nie  nadaje się do picia,   przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia   naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i kąpieli.

   jednocześnie zezwala na:

- utrzymywanie wodociągu w eksploatacji jedynie w celu dokonania działań naprawczych   oraz umożliwienia konsumentom korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie   toalet).   

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie

mgr Ewa Krasnopolska

 

 

komunikat - zakaz Drogojówka.docx

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 39
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-10-26 11:19:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-10-26 15:20:56 Marzena Rapa
2023-10-26 15:19:49 Marzena Rapa
2023-10-26 15:17:50 Marzena Rapa
2023-10-26 11:20:28 Marzena Rapa Publikacja artykułu