Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Komunikat PPIS o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka gm. Uchanie

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Hrubieszowie z dnia 30.10.2023 r. o przydatności wody do spożycia  przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka gm. Trzeszczany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Hrubieszowie  po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 27.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, stwierdził:

przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  Drogojówka gm. Trzeszczany.

Otrzymany  w dniu 30.10.2023 r. wynik  z badania wody wykazał, iż zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia ona wymagania  zawarte w załączniku nr 1 cz. A tabela 1 i cz. C tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowości: powiat hrubieszowski: Drogojówka, Majdan Wielki  i powiat zamojski : Ornatowice, Skibice, Kol. Szystowice.- tj. około 446 osób.

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

 

20231030143338179.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 33
Wprowadzony przez: Marzena Rapa
Data opublikowania: 2023-10-30 14:54:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2024-04-19 08:29:45 Marzena Rapa
2023-10-30 14:55:50 Marzena Rapa Publikacja artykułu